O Mnie

Nazywam się Ewelina Janiak-Wojdyńska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą i terapeutą EMDR. Psychologię ukończyłam w ramach dziennych studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim, natomiast wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie psychoterapii rozwijałam w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie na czteroletnim kursie psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam uprawnienia do stosowania terapii EMDR zarówno w zakresie leczenia dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii zaburzeń psychotycznych oraz liczne szkolenia w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń potraumatycznych i dysocjacyjnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

  • Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
  • Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz” w Żorach
  • Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”
  • Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w 116 Szpitalu Wojskowym w Opolu
  • Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych NZOZ „Medyk” w Żorach
  • Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

W swej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Regularnie uczestniczę w superwizjach oraz szkoleniach i konferencjach.

Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR
  • Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD)
  • Polskiego Towarzystwa na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz