Oferta

W swym gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoterapię rodzin.

Czas trwania każdej konsultacji i sesji to 50 minut.

Konsultacja

Podjęcie psychoterapii jest wspólną decyzją psychoterapeuty i osoby zgłaszającej się ze swymi trudnościami. Aby decyzja ta mogła zostać podjęta, konieczne jest odbycie od jednej do kilku wstępnych spotkań- konsultacji, których celem jest zapoznanie się psychoterapeuty z trudnościami, z jakimi boryka się zgłaszająca się osoba oraz poznanie jej aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej.

Konsultacje dają zgłaszającej się osobie możliwość omówienia wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących psychoterapii. W przypadku dzieci i młodzieży na pierwszej konsultacji wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna.

Ważnym elementem konsultacji jest omówienie kontraktu terapeutycznego, czyli zasad przyszłej współpracy między psychoterapeutą a pacjentem, obejmujących między innymi: cele psychoterapii, częstotliwość sesji, formę płatności za psychoterapię, tajemnicę zawodową.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych takich jak: depresja, lęki, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia po doświadczeniu traumy (PTSD, cPTSD, zaburzenia dysocjacyjne), zaburzenia psychotyczne. Stanowi wsparcie w życiowych kryzysach i problemach rodzinnych.

Celem psychoterapii jest nie tylko przepracowanie występujących u pacjenta objawów, lecz również ich przyczyny. W toku psychoterapii zmianie ulegają między innymi: stosowane przez pacjenta nieskuteczne metody radzenia sobie z trudnościami, nieświadome wzorce budowania relacji, które utrudniają czerpanie satysfakcji z bliskich związków, wpływ traumatycznych (i innych niekorzystnych) doświadczeń życiowych.

Aby psychoterapia była skuteczna niezwykle ważna jest motywacja do leczenia, regularne uczestnictwo w sesjach oraz szczerość w mówieniu o doświadczanych przez siebie problemach.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin jest skuteczną metodą leczenia wielu trudności występujących u dzieci i młodzieży, takich jak: anoreksja, zaburzenia zachowania czy też lęki. Pomaga poprawić relacje pomiędzy członkami rodziny, sposób ich komunikowania się, uczy skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów. Stanowi także wsparcie w przełomowych momentach życia rodziny, jak na przykład: rozwód rodziców, śmierć członka rodziny, przyjście na świat rodzeństwa.